De Windhond
De Windhond
De Windhond
De Windhond
De Windhond
De Windhond
De Windhond
De Windhond
De Windhond

ANBI-informatie Vriendenstichting

ANBI-informatie Vriendenstichting

De op grond van de toepasselijke regels verplicht weer te geven informatie inzake de Stichting Vrienden van De Windhond is de volgende:

NAAM: Stichting Vrienden van De Windhond

FISCAAL NUMMER: 8224.354.428

CONTACTGEGEVENS: zie tabblad Vrienden van De Windhond

BESTUURSSAMENSTELLING: gelijk aan bestuur Stichting De Windhond

BELEIDSPLAN, BELONINGSBELEID, DOELSTELLING: worden ge(her)formuleerd; plaatsing in 2015

VERSLAG UITGEOEFENDE ACTIVITEITEN: Uit de (minstens) 4 Nieuwsbrieven die elk jaar worden uitgebracht, krijgt u een behoorlijk overzicht. De Nieuwsbrieven vindt u via Nieuws, Algemeen.

FINANCIËLE VERANTWOORDING: de jongste jaarcijfers staan weergegeven in 2 pdf (Balans en Staat van Inkomsten en Uitgaven). 

Ook deze Stichting is een ANBI met de status cultureel (en dus een ruimere aftrekmogelijkheid voor de Inkomstenbelasting, 125%)

Sponsoren & Donateurs

Drukkerij ESED B.V.TV service Ton UylandRETO InternetburoEtech B.V.AVIA Nederland Coöperatie U.A.
Huisstijl: Linda Hilhorst - Fotografie: Jaap v/d Broek - Webdesign: RETO Internetburo Copyright Stichting De Windhond 2017