De Windhond
De Windhond
De Windhond
De Windhond
De Windhond
De Windhond
De Windhond
De Windhond
De Windhond

Sponsors

Sponsors

De molen is van de Stichting De Windhond. Zoals elke stichting een organisatie zonder winstoogmerk. Het is trouwens onrealistisch om te denken dat met een in 2006-2008, tegen de prijzen van 2006-2008 gebouwde molen winst gemaakt zou kunnen worden. En met 5 jaar ervaring weten we het zeker: ieder jaar moet er geld bij.

De Stichting krijgt geen enkele (financiële) overheidssteun.

Dus is elke financiële steun van bedrijven en particulieren onmisbaar en zéér welkom. Steun in de vorm van (méér) inkomsten, steun in de vorm van het kunnen besparen op kosten.

Financiële steun aan een culturele ANBI (zoals de Stichting De Windhond, en de Stichting Vrienden van de Windhond) kan zowel voor de Inkomstenbelasting als voor de Vennootschapsbelasting een aantrekkelijk fiscaal voordeel opleveren. Details hierover vindt u in de Maart-Nieuwsbrief van het Ministerie van OCW.

De Stichting kent heel wat (Soester) bedrijven als sponsor. Zij steunen door giften en door werk en diensten te leveren tegen vriendelijke prijzen. Hun namen staan hier, en de naam van uw bedrijf zetten wij er graag bij (meld u aan via bestuur@windhond.nl). 

Van grote betekenis is ook de Club van 100, waar bedrijven en particulieren lid van zijn die bereid zijn (minstens) € 100 per jaar te doneren.

Molenliefhebbers die de Stichting willen steunen met minstens € 15 per jaar registreren we graag als Vriend van de molen.

Zeker óók welkom: eenmalige giften/schenkingen, en legaten. De Stichting "De Windhond" is een erkende ANBI (cultureel).U kunt een bedrag naar keuze overmaken op bankrekening (IBAN-)nummer NL65RABO0359940277 ten name van Stichting De Windhond Soest. Niet vergeten even uw naam en adres te vermelden.  

En uiteraard is steun door "handen uit de mouwen te steken" óók van grote waarde. U kunt toetreden tot de groep vrijwilligers die de molen daadwerkelijk draaiende houdt. 

Sponsoren & Donateurs

PODIUM Bureau voor educatieve communicatieCultuurtechniek H.G. van Dorresteijn B.V.Elbertse Orgelmakers B.V.Pannenkoekenboerderij “De Smickel”Markt Oude Ambachten
Huisstijl: Linda Hilhorst - Fotografie: Jaap v/d Broek - Webdesign: RETO Internetburo Copyright Stichting De Windhond 2019