Wij zijn woensdag om 13:00 uur weer open!
Volg ons op Social Media
Facebook Twitter YouTube
Molenwinkel

Wist u dat...
Wij geheel afhankelijk zijn van giften en verkopen uit de molenwinkel?

Duurzaamheid

Wist u dat...
De molen het icoon van duurzaamheid in Soest is?

Meest bezocht

Wist u dat...
De Windhond de meest bezochte molen in de provincie Utrecht is?

Vrijwilligers

Wist u dat...
De molen een enthousiast en kundig team van vrijwilligers heeft?

Rondleiding

Wist u dat...
U buiten de normale openingstijden van de molen een rondleiding kunt afspreken?

Opleiden

Wist u dat...
Er op De Windhond molenaars worden opgeleid?

Wiekentaal

Wist u dat...
Met de molen vreugde en verdriet kan worden uitgedrukt (wiekentaal)?

 

ANBI

ANBI Stichting De Windhond                        ANBI Stichting Vrienden van De Windhond 

Korenmolen De Windhond staat bij de Belastingdienst geregistreerd als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat uw gift u belastingvoordeel kan opleveren. Als u tenminste 5 jaar een vast bedrag per jaar schenkt en dit vastlegt in een schenkingsovereenkomst, dan is uw gehele gift aftrekbaar en u mag uw gift met een factor 1,25 vermenigvuldigen. Voor bedrijven die onder de vennootschapsbelasting vallen is de factor 1,5. Er is geen beperking van een drempel- of maximumbedrag.
 

ANBI STICHTING DE WINDHOND
Statutaire naam: Stichting Stellingkorenmolen De Windhond
KvK nummer 41188085
BTW nummer 8161.89.316.B01
ANBI nummer 8161.89.316
Bankrekeningnummer NL65 RABO 0359 9402 77

DOELSTELLING
Stichting De Windhond stelt zich ten doel om de herbouwde molen op de Soester Eng zo veel mogelijk te laten draaien en de werkende molen open te stellen voor het publiek.

CONTACTGEGEVENS
Bezoekadres en postadres:                        Molenweg 30, 3764 TA Soest
info@windhond.nl:                                       voor correspondentie over rondleidingen en meelproducten
secretariaat@windhond.nl:                         voor correspondentie met bestuur
penningmeester@windhond.nl:                 voor correspondentie over sponsoring
De Windhond is telefonisch niet bereikbaar.

BELEIDSPLAN
Zie hier het beleidsplan

BESTUURSSAMENSTELLING
Peter Hoebee, voorzitter
Hans Festen, secretaris
Rob Kracht, penningmeester

JAARVERSLAG
Klik hier voor het financiële jaarverslag: balans en exploitatieoverzicht

 

ANBI STICHTING VRIENDEN VAN DE WINDHOND
Statutaire naam: Stichting Vrienden van De Windhond
KvK nummer 32172075
De Stichting is niet BTW-plichtig
ANBI nummer 8224.354.428
Bankrekeningnummer NL43 RABO 0125 7641 46

DOELSTELLING
De Stichting Vrienden van De Windhond stelt zich ten doel om financiële steun te verwerven door het aantrekken van sponsors, vrienden en donateurs. Inzet daarbij is niet alleen eenmalige bijdragen, maar vooral meerjarige financiële bijdragen voor De Windhond te verkrijgen.

CONTACTGEGEVENS
Bezoekadres en postadres:                        Molenweg 30, 3764 TA Soest
info@windhond.nl:                                       voor correspondentie over rondleidingen en meelproducten
secretariaat@windhond.nl:                        voor correspondentie met bestuur
penningmeester@windhond.nl:                voor correspondentie over sponsoring
De Stichting Vrienden van De Windhond is telefonisch niet bereikbaar.

BELEIDSPLAN
Zie hier het beleidsplan

BESTUURSSAMENSTELLING
Peter Hoebee, voorzitter
Hans Festen, secretaris
Rob Kracht, penningmeester

JAARVERSLAG
Klik hier voor het financiële jaarverslag: balans en exploitatieoverzicht 

 

De Windhond

Molenweg 30
3764 TA, Soest
info@windhond.nl

MaandagGesloten
DinsdagGesloten
Woensdag13:00 - 17:00
DonderdagGesloten
VrijdagGesloten
Zaterdag13:00 - 17:00
Zondag13:00 - 17:00