Wij zijn woensdag om 13:00 uur weer open!
Volg ons op Social Media
Facebook Twitter YouTube
Molenwinkel

Wist u dat...
Wij geheel afhankelijk zijn van giften en verkopen uit de molenwinkel?

Duurzaamheid

Wist u dat...
De molen het icoon van duurzaamheid in Soest is?

Meest bezocht

Wist u dat...
De Windhond de meest bezochte molen in de provincie Utrecht is?

Vrijwilligers

Wist u dat...
De molen een enthousiast en kundig team van vrijwilligers heeft?

Rondleiding

Wist u dat...
U buiten de normale openingstijden van de molen een rondleiding kunt afspreken?

Opleiden

Wist u dat...
Er op De Windhond molenaars worden opgeleid?

Wiekentaal

Wist u dat...
Met de molen vreugde en verdriet kan worden uitgedrukt (wiekentaal)?

 

Sponsoren van De Windhond

Sponsor  -  wat vragen wij van u? wat bieden wij u?

De molenbouw (tot 2008) was voor veel Soester bedrijven een prachtige aanleiding om als sponsor op te treden. Sommige namen kosten over, andere verleenden diensten tegen vriendenprijzen en weer andere schonken complete molendelen. Maar kan een zonder overheidsbijdragen draaiende molen buiten sponsoren?

Nee, een werkende molen kent zelfs met "nul arbeidsloon" géén sluitende exploitatie. Alle financiële steun, in welke vorm ook gegoten, blijft welkom.

Wij zijn ook anno 2019 blij met leveranciers van diensten die bereid zijn om vriendelijke tarieven te rekenen en die zetten we graag in het zonnetje op onze website en indien mogelijk op andere manieren waarover we graag specifieke afspraken met u maken. Als u ons op een andere manier wilt steunen en via ons de aandacht op u of uw bedrijf gevestigd wilt zien, praten we ook graag met u. Neem contact op via secretariaat@windhond.nl.

De Windhond heeft nu de volgende sponsoren: