Wij zijn woensdag om 13:00 uur weer open!
Volg ons op Social Media
Facebook Twitter YouTube
Molenwinkel

Wist u dat...
Wij geheel afhankelijk zijn van giften en verkopen uit de molenwinkel?

Duurzaamheid

Wist u dat...
De molen het icoon van duurzaamheid in Soest is?

Meest bezocht

Wist u dat...
De Windhond de meest bezochte molen in de provincie Utrecht is?

Vrijwilligers

Wist u dat...
De molen een enthousiast en kundig team van vrijwilligers heeft?

Rondleiding

Wist u dat...
U buiten de normale openingstijden van de molen een rondleiding kunt afspreken?

Opleiden

Wist u dat...
Er op De Windhond molenaars worden opgeleid?

Wiekentaal

Wist u dat...
Met de molen vreugde en verdriet kan worden uitgedrukt (wiekentaal)?

 

Stichting De Windhond

De Stichting De Windhond is opgericht op 18 maart 1977. De herbouwde molen werd op 10 mei 2008 in gebruik genomen.

DOELSTELLING

De Stichting Stellingkorenmolen De Windhond stelt zich ten doel om de nieuw gebouwde molen op de Soester Eng zo veel mogelijk te laten draaien en de werkende molen open te stellen voor het publiek.

Essentieel voor de stichting is de onmisbare steun van een grote groep molenaars en vrijwilligers die, letterlijk, de molen draaiende houdt.

Zakelijke gegevens:
Bankrekening NL65 RABO 0359 9402 77
KvK (Handelsregister) 41188085. BTW-nummer 8161.89.316.B01.
De Stichting is een erkende ANBI (cultureel), ANBI-nummer 8161.89.316. Uw gift kan u belastingvoordeel opleveren.  

 

De op grond van de toepasselijke regels verplicht weer te geven informatie inzake de Stichting De Windhond is de volgende:

NAAM: Stichting De Windhond

FISCAAL NUMMER: 8161.89.316.

CONTACTGEGEVENS: zie hier

BESTUURSSAMENSTELLING: gelijk aan bestuur Stichting De Windhond

BELEIDSPLAN, BELONINGSBELEID, DOELSTELLING: worden ge(her)formuleerd;

VERSLAG UITGEOEFENDE ACTIVITEITEN: Uit de Nieuwsbrieven die elk jaar worden uitgebracht, krijgt u een behoorlijk overzicht.

FINANCIELE VERANTWOORDING:

Stichting De Windhond
Beschikbaar zijn de jaarcijfers 2018 in 2 pdf (Balans en Exploitatie-overzicht).