Wij zijn woensdag om 13:00 uur weer open!
Volg ons op Social Media
Facebook Twitter YouTube
Molenwinkel

Wist u dat...
Wij geheel afhankelijk zijn van giften en verkopen uit de molenwinkel?

Duurzaamheid

Wist u dat...
De molen het icoon van duurzaamheid in Soest is?

Meest bezocht

Wist u dat...
De Windhond de meest bezochte molen in de provincie Utrecht is?

Vrijwilligers

Wist u dat...
De molen een enthousiast en kundig team van vrijwilligers heeft?

Rondleiding

Wist u dat...
U buiten de normale openingstijden van de molen een rondleiding kunt afspreken?

Opleiden

Wist u dat...
Er op De Windhond molenaars worden opgeleid?

Wiekentaal

Wist u dat...
Met de molen vreugde en verdriet kan worden uitgedrukt (wiekentaal)?

 

Stichting Vrienden van De Windhond

De Stichting Vrienden van De Windhond is opgericht op 7 mei 2010 en ingeschreven bij de KvK ( in het Handelsregister) onder nummer 32172075.

Zij heeft een Club van 100  gevormd door zéér betrokken molenliefhebbers, en vele vrienden die als donateur de Stichting steunen.

Zakelijke gegevens:
Bankrekening NL43 RABO 0125 7641 46
KvK (Handelsregister) 32172075.
De Stichting is een erkende ANBI (cultureel), ANBI-nummer 8224.354.428. Uw gift kan u belastingvoordeel opleveren.  

De stichting is niet BTW-plichtig.

De op grond van de toepasselijke regels verplicht weer te geven informatie inzake de Stichting Vrienden van De Windhond is de volgende:

NAAM: Stichting Vrienden van De Windhond 

FISCAAL NUMMER: 8224.354.428

CONTACTGEGEVENS: zie hier

BESTUURSSAMENSTELLING: gelijk aan bestuur Stichting De Windhond

BELEIDSPLAN, BELONINGSBELEID, DOELSTELLING: worden ge(her)formuleerd;

VERSLAG UITGEOEFENDE ACTIVITEITEN: Uit de Nieuwsbrieven die elk jaar worden uitgebracht, krijgt u een behoorlijk overzicht.

FINANCIELE VERANTWOORDING:

Stichting Vrienden van de Windhond
Beschikbaar zijn de jaarcijfers 2018 in 2 pdf (Balans en Exploitatie-overzicht).

Ook deze Stichting is een ANBI met de status cultureel (en dus een ruimere aftrekmogelijkheid voor de Inkomstenbelasting, 125%).

Wilt u De Windhond voor langere tijd financieel steunen? Dat kan! Als u ten minste

5 jaar een vast bedrag per jaar schenkt en dit vastlegt in een schenkingsovereenkomst

is uw gehele gift aftrekbaar voor de belasting en u mag uw gift met een factor 1,25

vermenigvuldigen. Er is geen beperking van een drempel- of maximumbedrag. 

Voor bedrijven die onder de vennootschapsbelasting vallen is de factor zelfs 1,5.

Een formulier van de schenkingsovereenkomst kunt u hier downloaden.