Wij zijn woensdag om 13:00 uur weer open!
Volg ons op Social Media
Facebook Twitter YouTube
Molenwinkel

Wist u dat...
Wij geheel afhankelijk zijn van giften en verkopen uit de molenwinkel?

Duurzaamheid

Wist u dat...
De molen het icoon van duurzaamheid in Soest is?

Meest bezocht

Wist u dat...
De Windhond de meest bezochte molen in de provincie Utrecht is?

Vrijwilligers

Wist u dat...
De molen een enthousiast en kundig team van vrijwilligers heeft?

Rondleiding

Wist u dat...
U buiten de normale openingstijden van de molen een rondleiding kunt afspreken?

Opleiden

Wist u dat...
Er op De Windhond molenaars worden opgeleid?

Wiekentaal

Wist u dat...
Met de molen vreugde en verdriet kan worden uitgedrukt (wiekentaal)?

 

Club van 100 De Windhond

Wat doet de Club van 100?

De Club van 100 houdt zich bezig met het werven van fondsen, die kunnen helpen de doelstellingen van de Stichting de Windhond te realiseren. De jaarlijkse positieve saldi gebruikt de Club van 100 om diverse onderhoudsprojecten van, of investeringen in de molen mogelijk te maken en om de exploitatie van de molen sluitend te kunnen maken. Wie lid wordt, krijgt ook iets terug: 

  • Als lid van de Club van 100 staat uw naam vermeld op de lijst van Club van 100  leden in de molen. 
  • Eens per jaar een gezellige bijeenkomst (met aandacht voor de financiële positie van de Club van 100) voor alle leden van de Club van 100.

Klik hier voor een foto-impressie van de laatste bijeenkomst (foto's van Jan Hoogteijling)

  • Voor iedereen die lid wordt van de Club van 100 hebben we een leuke attentie.
  • De leden van de Club van 100 worden op de website van de Windhond vermeld.

Hoe wordt u lid?

U kunt lid worden door het inschrijfformulier te downloaden, in te vullen en te sturen naar:

Rob Kracht
Burg. Grothestraat 52
3761 CN Soest

Wat kost het?
Als lid van de Club van 100 betaalt u (minimaal) € 100,-- per jaar. U machtigt de Club van 100 om deze bijdrage af te schrijven van uw bank- of girorekening; indien gewenst kunt u natuurlijk ook een factuur ontvangen.

Het lidmaatschap wordt aangegaan voor één jaar en wordt ieder jaar stilzwijgend verlengd met één jaar. Opzeggen kan tot één maand voor de stilzwijgende verlenging.

Wie zijn er nu lid?

De Club van 100 is een onderdeel van de Stichting Vrienden van de Windhond.