Wij zijn Zondag om 13:00 uur weer open!
Volg ons op Social Media
Facebook Twitter YouTube

 

ANBI

Korenmolen De Windhond staat bij de Belastingdienst geregistreerd als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat uw gift u belastingvoordeel kan opleveren. Als u tenminste 5 jaar een vast bedrag per jaar schenkt en dit vastlegt in een schenkingsovereenkomst, dan is uw gehele gift aftrekbaar en u mag uw gift met een factor 1,25 vermenigvuldigen. Voor bedrijven die onder de vennootschapsbelasting vallen is de factor 1,5. Er is geen beperking van een drempel- of maximumbedrag.

Een schenkingsovereenkomst vindt u hier.
 

ANBI STICHTING DE WINDHOND
Statutaire naam: Stichting Stellingkorenmolen De Windhond
KvK nummer 41188085
BTW nummer 8161.89.316.B01
ANBI nummer 8161.89.316
RSIN: 816189316
Bankrekeningnummer NL65 RABO 0359 9402 77

DOELSTELLING
Stichting De Windhond stelt zich ten doel om de herbouwde molen op de Soester Eng zo veel mogelijk te laten draaien en de werkende molen open te stellen voor het publiek.

CONTACTGEGEVENS
Bezoekadres en postadres:                        Molenweg 30, 3764 TA Soest
info@windhond.nl:                                       voor correspondentie over rondleidingen en meelproducten
secretariaat@windhond.nl:                         voor correspondentie met bestuur
penningmeester@windhond.nl:                 voor correspondentie over sponsoring
De Windhond is telefonisch niet bereikbaar.

BELEIDSPLAN
Zie hier het beleidsplan

JAARREKENING

Zie hier de jaarrekening van 2022

ANBI publicatie Belastingdienst

BESTUURSSAMENSTELLING
Peter Hoebee, voorzitter
Rob Kracht, penningmeester

Er is een vacature voor de secretaris.

BELONINGSBELEID 
Bestuurders, vrijwilligers en molenaars van Stichting De Windhond verrichten hun werkzaamheden onbezoldigd en ontvangen in voorkomend geval niet meer dan de fiscaal toegestane vrijwilligersvergoeding.

ANBI STICHTING VRIENDEN VAN DE WINDHOND
Statutaire naam: Stichting Vrienden van De Windhond
KvK nummer 32172075
De Stichting is niet BTW-plichtig
ANBI nummer 8224.354.428
RSIN: 822434428
Bankrekeningnummer NL43 RABO 0125 7641 46

DOELSTELLING
De Stichting Vrienden van De Windhond stelt zich ten doel om financiële steun te verwerven door het aantrekken van sponsoren, vrienden en donateurs. Inzet daarbij is niet alleen eenmalige bijdragen, maar vooral meerjarige financiële bijdragen voor De Windhond te verkrijgen.

CONTACTGEGEVENS
Bezoekadres en postadres:                        Molenweg 30, 3764 TA Soest
info@windhond.nl:                                       voor correspondentie over rondleidingen en meelproducten
secretariaat@windhond.nl:                        voor correspondentie met bestuur
penningmeester@windhond.nl:                voor correspondentie over sponsoring
De Stichting Vrienden van De Windhond is telefonisch niet bereikbaar.

BELEIDSPLAN
Zie hier het beleidsplan

Zie hier de balans van de stichting en de staat van baten en lasten

BESTUURSSAMENSTELLING
Peter Hoebee, voorzitter
Rob Kracht, penningmeester

Er is een vacature voor de secretaris.

Het bestuur van Stichting Vrienden van De Windhond verricht haar werkzaamheden onbezoldigd.

JAARVERSLAG
Klik hier voor het financiële jaarverslag: balans en exploitatieoverzicht 

De Windhond

Molenweg 30
3764 TA, Soest
info@windhond.nl

MaandagGesloten
DinsdagGesloten
Woensdag13:00 - 17:00
DonderdagGesloten
VrijdagGesloten
Zaterdag13:00 - 17:00
Zondag13:00 - 17:00

StichtingANBI