Wij zijn Zondag om 13:00 uur weer open!
Volg ons op Social Media
Facebook Twitter YouTube

 

Privacyverklaring

Inleiding

Uw persoonsgegevens zijn belangrijk voor ons. Zonder uw gegevens zouden wij geen (periodieke) overeenkomst met u aangaan met betrekking tot uw financiële steun. Daarom verzamelen, gebruiken en bewaren we uw persoonsgegevens. Met deze informatie gaan wij altijd zorgvuldig om.

Deze privacyverklaring is van toepassing voor Stichting De Windhond en Stichting Vrienden van De Windhond (hierna De Windhond). De Windhond verwerkt persoonsgegevens die voor het ondersteunen en voor het exploiteren van molen De Windhond van belang zijn. Als u vriend wordt van de molen via de Stichting Vrienden van de Windhond vragen we u om persoons-gegevens te verstrekken. U moet dan denken aan naam en adresgegevens, emailadres en IBAN nummer. Uiteraard volgen wij de regels van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). In deze privacyverklaring staat hoe we met uw gegevens omgaan.

Uw persoonsgegevens

Op het moment dat uw persoonsgegevens door uzelf of door een derde met De Windhond worden gedeeld verwerken wij deze. De betekenis van het begrip verwerken is ruim en houdt onder meer in: verzamelen, opslaan, raadplegen, verwijderen, gebruiken en het verstrekken van gegevens aan onze bank om automatische incasso van toegezegde donaties mogelijk te maken. Het doel van de registratie van persoonsgegevens is dus om te kunnen beschikken over de gegevens die noodzakelijk zijn voor het realiseren van de doeleinden zoals genoemd in de statuten van Stichting De Windhond en de Stichting Vrienden van De Windhond en voor het voeren van beleid en beheer in het kader van deze doeleinden. Ook worden uw gegevens gebruikt voor het verzenden van nieuwsbrieven. Er worden geen gegevens geregistreerd anders dan die die voor deze doeleinden noodzakelijk zijn.

Van wie verwerkt  De Windhond persoonsgegevens?

Van alle personen met wie we contact hebben of die de website van De Windhond bezoeken, kunnen we persoonsgegevens verwerken. Dit zijn niet alleen vrienden van De Windhond, maar ook personen die vrijwilligerswerk – in welke vorm ook- willen (gaan) doen, doen of gedaan hebben en die zich daartoe hebben aangemeld bij De Windhond. Maar ook zakelijke klanten, leveranciers, subsidieverstrekkers van De Windhond. Veel contacten tussen u en De Windhond verlopen telefonisch, via formulieren, e-mail of sociale media. Persoonsgegevens die u daarbij doorgeeft, leggen we alleen vast als dat nodig is.

Hoe verwerkt De Windhond persoonsgegevens?

De persoonsgegevens worden geregistreerd in en/of geraadpleegd vanuit excel-programma’s en webbased progamma eSecure, dat De Windhond ten behoeve van haar administratievoering gebruikt. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van De Windhond of die van een derde partij.

Wij verstrekken uw persoonsgegevens uitdrukkelijk niet aan derden, tenzij dat noodzakelijk is voor het nakomen van incasso-afspraken van donaties of indien dit wettelijk verplicht is. De medewerkers (bestuur en vrijwilligers) van De Windhond zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Hoelang bewaren we uw gegevens?

De Windhond bewaart uw gegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor uw gegevens worden verwerkt en dan wettelijk is toegestaan of verplicht.

Inzage in uw gegevens

Bent u vriend van Stichting Vrienden van De Windhond en wilt u zien welke persoonsgegevens van u bij ons bekend zijn? Dan kunt u gebruikmaken van uw ‘Recht van inzage’. We verzoeken u wel specifiek aan te geven welke persoonsgegevens u graag wenst te ontvangen. 

Recht op rectificatie 

U heeft het recht om gegevens te rectificeren als uw gegevens onjuist of onvolledig zijn.

Recht op gegevens wissen

Daarnaast heeft u het recht om bepaalde gegevens te laten verwijderen. Bijvoorbeeld wanneer uw gegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor we ze hebben ontvangen. We kunnen echter niet altijd alle gevraagde gegevens verwijderen, omdat we wettelijk verplicht (kunnen) zijn om bepaalde gegevens van u te bewaren. 

Bezoek aan de websites van De Windhond
De Windhond heeft de volgende website: www.windhond.nl

De Windhond monitort het gedrag van bezoekers van de website niet en maakt geen gebruik van geautomatiseerde technieken om bij te houden wie de website bezoekt, welke onderwerpen worden gelezen etc. Wel kan De Windhond monitoren hoeveel en hoe vaak bezoekers de website hebben bezocht. Met deze informatie kunnen we de indeling op onze website verder optimaliseren.

De Windhond maakt geen gebruik van cookies.

De Windhond

Molenweg 30
3764 TA, Soest
info@windhond.nl

MaandagGesloten
DinsdagGesloten
Woensdag13:00 - 17:00
DonderdagGesloten
VrijdagGesloten
Zaterdag13:00 - 17:00
Zondag13:00 - 17:00

StichtingANBI